Category: Psihoterapija

Upotreba lekova u tretmanu psiholoških prolema!

Prenos neurotransmitera između nervnih ćelija

Prenos neurotransmitera između nervnih ćelija

         Upotreba lekova veoma je važno i složeno pitanje. Kod mnogih osoba, primena lekova je pozitivna prelomna tačka na putu oporavka. Kod drugih, međutim, lekovi mogu da produže i komplikuju proces oporavka jer na primer, mogu da cenu oslobađanja od anksioznosti plaćaju kroz dugotrajnu zavisnost od anksiolitika (lekova za smirenje). Kod ostalih, kao sto [Continue]

Najčešće postavljana pitanja?

  Kada se treba javiti psihologu? U savremenom načinu života potreba za psihološkim razgovorom je skoro postala neizbežna. Razlog tome su sa jedne strane sve veći stres i zahtevi koje postavlja društvena sredina a sa druge sve veća otuđenost i nerazumevanje među ljudima. Svaka osoba ima kapacitete da se izbori sa većinom psiholoških i emocionalnih problema ukoliko [Continue]

Šta je psihoterapija?

psihoterapija i savetovanje

Psihoterapija predstavlja razgovor između terapeuta i klijenta, koji se vodi na osnovu stručnih, etičkih i zakonskih pravila. Svrha svake trapije je promena stanja u kome se klijent nalazi, te psihotrapija predstavlja metod promene ponašanja i ličnosti. U osnovi  psihoterapijska promena se odnosi na simptome, patnju i kontrolu nad sobom i svojim životom (npr.  anksioznost, panični [Continue]

Koja je razlika između savetovanja i psihoterapije?

savetovanje i psihoterapija Novi Sad

savetovanje i psihoterapija Novi Sad

Psihoterapija i savetovanje predstavljaju oblike psihološke pomoći. Osnovna  razlika je u složenosti terapijskog pristupa i širini delokruga primene. U praksi se njihove usluge i oblast rada vrlo često poklapaju. Savetovanje podrazumeva rad na konkretnim problemima koji stvaraju poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju kao što su učenje, međuljudski odnosi, komunikacija, anksioznost, depresija,..itd. Može biti i samo informativnog [Continue]

Ko su psihoterapeuti?

psihoterapeuti

Sigmund Frojd- osnivač psihoanalize

 Psihoterapijom se bave lekari (uglavnom psihijatri), psiholozi i socijalni radnici. Stoga su to visokoobrazovani profesionalci koji su prvobitno stekli kvalifikaciju za rad u oblasti psihijatrije ili mentalnog zdravlja a nakon toga su se dodatnom edukacijom specijalizovali za psihoterapijsku delatnost. Edukacija za terapeuta traje oko pet godina u zavisnosti od modaliteta za koji se neko opredeli – [Continue]

Show Buttons
Hide Buttons