Najčešće postavljana pitanja?

 

psiholoska konsultacija

Kada se treba javiti psihologu?

U savremenom načinu života potreba za psihološkim razgovorom je skoro postala neizbežna. Razlog tome su sa jedne strane sve veći stres i zahtevi koje postavlja društvena sredina a sa druge sve veća otuđenost i nerazumevanje među ljudima. Svaka osoba ima kapacitete da se izbori sa većinom psiholoških i emocionalnih problema ukoliko ima podršku i sigurnost u svom okruženju. Većina problema nastaje upravo zbog narušenih međuljudskih odnosa. Najčešći razlozi zbog kojih ljudi odluče da se jave psihologu su različiti anksiozni i depresivni simptomi koji su počeli da remete funkcionalnost osobe. Pored toga ljudi često imaju i neke unutrašnje konflite i nedoumice koje ne mogu sami da razreše jer nisu u stanju da u potpunosti sagledaju problem iz svoje perspektive ili nemaju dovoljno informacija- a o tome ne smeju da razgovaraju sa ljudima iz svoje okoline. Dešava se i da ljudi imaju jasnu predstavu šta i kako treba da promene u svom životu pa od psihologa traže samo podršku i sigurnost kako bi ostvarili svoje ciljeve. Ponekad samo žele da postave životne ciljeve. Psihološka pomoć omogućava da se brže, efikasnije i trajnije reši problem te je stoga preporuka javiti se psihologu kada nam se javi problem koji usled okolnosti ne možemo sami da razrešimo a koji nas onemogućava da svakodnevno normalno živimo i funkcionišemo.

 

Koliko je potrebno vremena da bi se rešio psihološki problem?

Savremeno psihološko savetovanje i psihoterapija su vrlo delotvorni i efikasni. Zasnivaju se na jasno postavljenim ciljevima i okvirima i usmereni su na rešavanje problema sa kojima se klijent javi. Ponekad su dovoljni samo jedan do dva razgovora da bi osoba donela odluku, razrešila unutrašnji konflikt ili da bi se ublažili simptomi ili tegobe.

Prvi razgovor za većinu klijenata  predstavlja znatno olakšanje te se dožiljava kao najdelotvorniji. Zapravo u toku prvog razgovora osoba najčešće izlaže problem koji je muči te to dovodi do oslobađanja stresa koji se nagomilavao duže vreme. To ne znači nužno i rešenje problema ili promene u razmišljanju i ponašanju. U  praksi se pokazalo da su ljudi često u stanju da načine  značajne korake i promene posle samo jednog razgovora te nemaju potrebu za redovnim razgovorima ili dolaze povremeno kako bi imali podršku da istraju u promeni.

Prvi značajni pomaci i promene kod većine klijenata sa lakšim i umerenim tegobama primetni su već na 2-3 razgovoru. Najčeće su razgovori doprineli da osoba počne da preduzima korake i životne promene koji pozitivno utiču na psihičko stanje čak i više nego sami psihološki razgovori ( kod blažih anksioznih simptoma, paničnih napada, blažih depresija, motivacije, brige, dilema…). Kod umerenih depresija za koje nije nužna farmakoterapija najveći napredak se generalno ostvaruje u privih 5-6 seansi. Efikasnost veoma zavisi i od motivacije i pridržavanja terapeutovih uputstava. Takođe, vrlo često se dešava da mladi sa izraženim simptomima depresije ili anksioznosti za koje je naizgled preporučljiva farmakoterapija uspeju da u vrlo kratkom roku od par razgovora prevaziđu simptome bez upotrebe farmakoterapije ili samo uz primenu prirodnih suplemenata, tako da stanja ne moraju biti ozbiljna kao što deluju na prvi pogled.

U nekim slučajevima psihoterapija može trajati mesecima pa čak i godinu i duže (ne nužno uz redovne ili česte dolaske već obično u početku intenzivnije pa sve ređe do prestanka terapije) To su najčešće situacije gde je osoba dugo godina imala izrazito nepovoljne uslove razvoja ili u slučaju različitih oblika poremećaja ličnosti za koje je potreban kontinuiran i strpljiv rad.

Treba naglasiti da je veoma bitno odabrati terapeuta koji nam odgovara kao ličnost, sa kojim možemo da uspostavimo kvalitetan ljudski odnos i koji ima pristup koji nam odgovara – to važi za ključni faktor od kog zavisi uspeh psihoterapije iz ugla svih humanističkih psihoterapijskih škola.

Ukoliko su simptomi sa kojima se klijent javlja takvog stepena da nema pozitivnih znakova nakon par seansi treba razmotriti uvođenje ili promenu lekova ili promenu terapeuta ili psihijatra.

 

Kako izgleda prvi razgovor sa psihologom?

 Kod mene -Prvi razgovor može na zahtev klijenta biti samo uvodni ili besplatna konsutacija od 30 minuta kako bi se klijent informisao o načinu rada, upoznao sa terapeutom ili napravio dogovor o eventualnom budućem početku savetodavnog rada.

Najčešće se na standardnom prvom razgovoru/ seansi klijent upoznaje sa terapeutom, načinom rada, predstavlja svoj problem ukoliko je u mogućnosti i dobija povratnu informaciju, pravi se CILJ rada i dogovara o eventualnim prvim koracima koje treba da preduzme da bi ublažio tegobe ili rešio problem.

Ukoliko proceni da nije u mogućnosti da se otvori ili predstavi problem- prelazi se na postepeno izlaganje nekih lakših tegoba ili problema koji su indirektno vezani za glavni problem. Komunikacija je otvorena, direktna, klijent dobija povratnu informaciju kakav utisak ostavlja ili mu se skreće pažnja na neke aspekte problema ili ponašanja kojima bi bilo dobro dati veći značaj. Uvek je na raspolaganju dovoljno vremena da se razgovor zaokruži i  vodim računa da svako dobije odgovore koji ga interesuju te se ne treba brinuti o vremenu već da se što obuhvatnije pristupi problemu.

Ukoliko terapeut proceni da je potrebno može klijentu predložiti eventualno uvođenje farmakoterapije od strane psihijatra ili ga poslati kod nekog drugog terapeuta koji je usko specijalizovan za klijentov problem. U tom slučaju klijent dobija uput sa kompletnim rezimeom razgovora kao i stručno mišljenje koje može odneti lekaru ili specijalizovanom terapeutu po preporuci.

Ko su najčešći korisnici savetodavnih usluga?

Oko 70% korisnika čine osobe uzrasta od 15 do 52+ godina starosti (najčešće od 20 do 35 godina) koji se javljaju zbog anksioznih simptoma, napada panike, socijalne izolacije, depresivnih simptoma ili depresije . Uz ove simptome najčešće se jaljaju teškoće u učenju, motivaciji, komunikaciji, partnerski problemi, nedostatak samopouzdanja, strah od smrti ili bolesti, teškoće u odlučivanju, preterana briga,opsesivnost,…

Kod velikog broja ljudi su prisutni i narušeni porodični odnosi a najviše konflikt sa roditeljima.

Oko 10% čine problemi u partnerskim, bračnim odnosimakod mladih raskidi a kod starijih problemi u komunikaciji

Oko 10% čine roditelji (od 20 do 65 god) koji imaju probleme ili dileme u vaspitanju male dece ili adolescenata (kod dece najčešće neka neuobičajna ponašanja ili problemi u učenju a kod adolescenata prolemi sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci-najčešće marihuane- za sta  postoji procedura u rešavanju koja uključuje i psihijatra, psihologa, roditelje, ili problemi u učenju i ponašanju…)

Oko 10% klijenata traži dijagnostičku procenu ličnosti, diferencijanu dijagnostiku, procenu radne sposobnosti na zahtev različitih komisija, psihijatara ili na ličnu inicijativu.

Oko 3% su korisnici sa nekim specifičnim problemima, traumama, pitanjima

Kolike su cene psiholoških usluga (cena seanse)?

garancija cene usluga i kvaliteta

 

Cena psihološkog savetovanja/ psihoterapije iznosi 3500 dinara u trajanju od jedan sat – prvi razgovor ponekad po potrebi traje oko 90 minuta  uz obostranu saglasnost. Za redovne klijente i studente cena moguć je popust te cena iznosi- 3000 din. Razgovori se u toku dana zakazuju na svaka dva sata tako nema preklapanja termina klijentima, čekanja niti požurivanja.

Cena psihološkog testiranja/ procene ličnosti iznosi ukupno 6000 dinara -u trajanju od 3 sata ili duže po potrebi u zavisnosti od brzine rada klijenta. Testiranje je raspoređeno u dva dana po sat i po..

Cena partnerskog, bračnog i porodičnog savetovanja iznosi 4000 dinara u trajanju od 1 sat i 30 minuta+

Cena Skype, online savetovanja iznosi 3500 dinara u trajanju oko 60 minuta (namenjeno pretežno za klijente koji su lično dolazili ili koji žive u inostarnstvu)

Za sve detaljnije podatke ili informacije o problemu i načinu rada možete me pozvati telefonom…

Svoj termin možete zakazati putem telefona:

063/ 872-88-91

021/633-53-77

privatni psiholog Novi Sad

Ivan B. Ogrizović PR

Na koji način deluje psihoterapija?>>

VIŠE O PSIHOTERAPIJI I IZBORU PSIHOTERAPEUTA- Link!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Show Buttons
Hide Buttons