Biografija

Psiholog Ivan Ogrizovic prostor u Novom Sadu

Privatna praksa savetovanja, psihoterapije, dijagnostike, treninga i konsultacije je registrovana u Novom Sadu u ulici Danila Kiša 37/2

psiholog Novi Sad-Ivan B. Ogrizovic

Ivan Ogrizović, rođen je 1986. godine u Zrenjaninu. Diplomske studije psihologije završio je 2010. a master studije 2012. godine na Filozofskom fakuktetu u Novom Sadu. Godinu dana stažirao je u Domu zdravlja Novi Sad, Liman IV, u okviru službe specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite (2011-2012). Stručni ispit položio je 2013. godine u Ministarstvu zdravlja u Beogradu. Nakon osnovnih studija pet godina je pohađao edukaciju iz psihoterapijskog pravca Transakciona analiza u okviru Psihopolis instituta, gde je stekao zvanje Savetnika transakcione analize. Uz to završio je edukaciju za trenera asertivne komunikacije i obuku za primenu REBT psihoterapije kod dece i adolescenata. Trenutno se edukuje za psihoterapeuta pod supervizijom. Osnivač je Centra za psihološki razvoj i edukaciju „ Psiha “ (www.facebook.com/ psiha.centar) i urednik psihoterapijskog  internet portala Savetoteka, koji se bavi promocijom i pružanjem informacija i saveta iz oblasti psihoterapije, nauke, religije, zdravlja,… Radi kao psiholog savetnik – volonter u Psihološkom savetovalištu za mlade (NSHC) (i radio u savetovalištu Centra za ratnu traumu) u Novom Sadu. U svom radu najčešće primenjuje integrativan pristup koji podrazumeva upotrebu različitih terapijskih metoda i tehnika u skladu sa potrebama i karakteristikama svakog klijenta (najčešće Transakcionu analizu-TA, Racionalno-emocionalno bihevioralnu terapiju- REBT, Egzistencijalističku i duhovno orjentisanu psihoterapiju).

psiholog Ivan Ogrizovic- 8. kongres,23. EAP

8. kongres psihoterapeuta Srbije i 23. evropski kongres psihoterapeuta u Beogradu 2018.

 

linkedin-ogrizovic

 

 

 

 

Psiholog Novi Sad- Ivan B. Ogrizović pr

kontakt: 063/872-88-91

Eticki kodeks saveza drustva psihoterapeuta Srbije

 

 

 

psiholog Ivan Ogrizovic

IX kongres psihoterapeuta, Beograd 2019.

Show Buttons
Hide Buttons