Upotreba lekova u tretmanu psiholoških prolema!

Prenos neurotransmitera između nervnih ćelija

Prenos neurotransmitera između nervnih ćelija

         Upotreba lekova veoma je važno i složeno pitanje. Kod mnogih osoba, primena lekova je pozitivna prelomna tačka na putu oporavka. Kod drugih, međutim, lekovi mogu da produže i komplikuju proces oporavka jer na primer, mogu da cenu oslobađanja od anksioznosti plaćaju kroz dugotrajnu zavisnost od anksiolitika (lekova za smirenje). Kod ostalih, kao sto su oni koji imaju fobiju od lekova ili su principijeino protiv upotrebe bilo kog leka, čini se da primena lekova ne dolazi u obzir, pa čak ni onda kada je potpuno opravdana. Jedno je jasno: u svakom pojedinacnom slučaju, razlozi za i protiv upotrebe lekova subjektivni su i drugačiji.

      Preporučljivo je da budete detaljno upoznati sa prirodnim metodama pre nego što se oslonite na lekove. Lekovi mogu da uzrokuju promene u fiziologiji vašeg organizma, praćene kratkoročnim i dugoročnim nuspojavama. Pojedinci  su spoznali da mogu da izbegnu lekove ili, ako ih već koriste, da prekinu sa njihovom upotrebom, zahvaljujući primeni jednog sveobuhvatnog programa za unapredenje psihofizickog blagostanja koji obuhvata: pozitivne izmene u ishrani i upotrebu odgovarajućih dodataka, program svakodnevnog intenzivnog vežbanja, svakodnevno upražnjavanje duboke relaksacije ili meditacije menjanje unutrasnjeg govora i ličnih stavova sa ciljem prihvatanja ležernijeg stava prema životu, psihološku podršku od strane članova porodice i/ili prijatelja, pojednostavljenje načina života radi smanjivanja stresa. Ukoliko su simptomi anksioznosti relativno blagi, ovakav pristup tretmanu može da bude sasvim dovoljan. Pod blagim simptomima podrazumevju se tegobe koje ne umanjuju značajno vašu radnu sposobnost i ne utiču na vama bitne međuljudske odnose, te ne uzrokuju dugotrajnu i ozbiljnu duševnu patnju.     Ukoliko, sa druge strane, imate ozbiljniji problem sa anksioznoscu, adekvatna upotreba lekova može da bude važan deo vašeg tretmana. Ovo posebno važi ako se suočavate sa paničnim poremećajem, agorafobijom ili opsesivno-kompulzivnim poremećajem. To važi i za socijalnu fobiju i za generalizovani anksiozni poremećaj kada ovi problemi značajno utiču na kvalitet vašeg života.

 

Donošenje odluke o upotrebi lekova u tretmanu psihičkih poremećaja

Odluka o upotrebi lekova u nastojanju da se oporavite podrazumeva razmatranje velikog broja faktora.

 

Prvo i najvažnije, to je odiuka koju uvek treba doneti uz konsultaciju sa lekarom!

Drugo, vaša odluka zavisi od određenog broja individualnih faktora, uključujući:

1) težinu problema sa anksioznosću,

2) vaše poglede i stavove u vezi sa lekovima i

3) vašu strpljivost, koja može da bude testirana u situacijama u kojima je neophodno da promenite nekoliko lekova dok ne     otkrijete koji od njih vam odgovara.

 

Čuvajte se lakih odgovora i jednostavnih generalizacija kada budete razmatrali upotrebu lekova!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

Show Buttons
Hide Buttons