Cenovnik psihoterapije

Cenovnik psiholoških usluga

***

————————————————————————————————————————————————————–

psihološko savetovanje/ psihoterapija

 

Cena psihološkog savetovanja/ psihoterapije iznosi 2000 dinara u trajanju od sat vremena (do sat i po vremena)- prvi razgovor najčešće traje do 90 minuta ukoliko su klijenti odmorni a ostali razgovori se produžavaju po potrebi uz obostranu saglasnost. Razgovori se zakazuju na svaka dva sata tako nema preklapanja termina, čekanja niti požurivanja.

Psihoterapija/psihološko savetovanje predstavlja razgovor između terapeuta i klijenta, koji se vodi na osnovu stručnih, etičkih i zakonskih pravila. Svrha svake trapije je promena stanja u kome se klijent nalazi, te psihotrapija predstavlja metod promene ponašanja i ličnosti. U osnovi  psihoterapijska promena se odnosi na simptome, patnju i kontrolu nad sobom i svojim životom (npr.brige, anksioznost, panični napad, strahovi, depresija,..itd.) ili neke druge životne probleme (npr. partnerski, porodični, poslovni odnosi i sl.). Pored toga, psihoterapija se uspešno koristi i kod osoba kojima je cilj promena u kvalitetu života, u korišćenju ličnih potencijala, u većoj spontanosti, kreativnosti i ličnom razvoju……                                                                                     psiholosko savetovanje

 

 

                                                  *2000 RSD/ 1h (+)

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————

 

psihološko testiranje/ procena ličnosti/ procena radne sposobnosti

 

Cena psihološkog testiranja/ procene ličnosti/ procene radne sposobnosti iznosi ukupno 4000 dinara -u trajanju od 3 sata ili duže po potrebi u zavisnosti od brzine rada klijenta.

Dijagnostička procena ličnosti obuhvata primenu različitih psihodijagnostičkih metoda u cilju procene ličnosti i ponašanja ispitanika. Sastoji se od upitnika, intervjua, baterije testova i procene dijagnostičara, na osnovu čije analize se piše psihološki nalaz i mišljenje. Potpuna dijagnostička procena ličnosti obuhvata procenu ličnosti, emocionalnog stanja, intelektualnih sposobnosti i neuropsihološku procenu. Najčešće se nalaz piše za psihijatra kako bi lakše procenio i odredio koje medikamente je potrebno uvesti. Takođe, nalazi se pišu za različite komisije ili u lične svrhe. Testiranje traje dva dana po 1 sat i 30 minuta a nalaz se na zahtev dobija  dan nakon testiranja. Plaćanje se vrši prilikom preuzimanja nalaza.

psiholosko testiranje

 

 

                                                      *4000 RSD

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————–

 

partnersko, bračno i porodično savetovanje

 

Cena partnerskog, bračnog i porodičnog savetovanja iznosi 2500 dinara u trajanju od 1 sat i 30 minuta+

 

Partnersko/ bračno/ porodično savetovanje     

U savetovanju i psihoterapiji partnerskih odnosa pravimo razliku između dve vreste problema:

  1. Nezadovoljstvo kod parova- kada jedan ili oba partnera ne dobijaju ono što žele od partnera ili intimnih odnosa ( *ali nema neprijateljstva, jakih neprijatnih emocija)Tada se radi na konstruktivnoj komunkaciji, rešavanju problema, veštinama pregovaranja,…
  2. Poremećaji kod parova– kada su jedan ili oba partnera emocionalno uznemireni zbog nezadovojstva- anksioznost, ljutnja, neprijateljstvo, stid, krivica, ljubomora- nema konstuktivne komunikacijeTada se radi na objašnjenju nastanka kao i činiocima održavanja smetnji kod parova.

Uglavnom se rade kombinovano odvojene i zajedničke seanse sa oba partnera.

 

*2500 RSD/ 1h 30 min

psihoterapija parova

 

 

 

Osnovne razlike i prepoznavanje funkcionalne i disfunkcionalne porodice:

Funkcionalna porodica ima sposobnost da pronađe načine i kreativna rešenja za probleme i konflikte koji su neminovni u raznim fazama životnog ciklusa porodice.

Disfunkcionalna poroodica najčeće konstantno odlaže rešavanje problema, stalno je u krizi i preduzme nešto tek kada neki od členova psihofizički oboli ili je životno ugrožen ili kada je porodica pred raspadom.

Potrebno je da porodica prvo postane svesna da ima problem, bilo kroz poremećene odnose ili neke neurotske simptome nekog od članova. Tek tada postoji mogućnost da se nešto promeni. Moguća su i spontana, prirodna izlečenja porodice (vrlo često nekom izrazitom promenom nekog od članova porodice). Najkvalitetnija je svakako promena kada se porodica kao celina menja.

Svaka porodica ima životni ciklus koji predstavlja proces rasta, razvoja, sazrevanja članova kao ličnosti i promena. Postoji 8 tipičnih faza u ciklusu porodice gde u svakoj postoje specifični zadaci i  moguće krize.

  1. Zasnivanje porodice- bračni par bez dece
  2. Porodica sa malim detetom- dete do 30 meseci
  3. Porodica sa predškolskim detetom-dete do 6 godina
  4. Porodica sa školskim detetom- prvo dete ima od 6 do 13 godina
  5. Porodica sa adolescentom- dete od 13 do 20 godina
  6. Porodica koju napuštaju deca- prvo dete je napustilo dom a drugo je na putu da se odvoji ili studentski period u trajanju od 5 do 10 godina.
  7. Porodica sa praznim gnezdom- bračni par je sam u kući bez dece ili u penziji
  8. Porodica koja stari- penzijski period i umiranje

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————–

 

Za sve detaljnije podatke ili informacije o problemu i načinu rada možete me pozvati telefonom…

Svoj termin možete zakazati putem telefona:

063/ 872-88-91

021/633-53-77

privatni psiholog Novi Sad

Ivan B. Ogrizović PR

 

Show Buttons
Hide Buttons